• Zwroty i reklamacje

ZWROT

Na odstąpienie od umowy masz 14 dni od daty otrzymania towaru. Możesz zwrócić zakupiony towar w terminie do 30 dni od daty jego dostarczenia.

Adres zwrotu:
Sklepik judaica
Lubelska 4
24-120 Kazimierz Dolny

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.


 Jak szybko i prawidłowo zwrócić towar? 

Należy powiadomić sklep (w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki) o chęci zwrotu lub składanej reklamacji towaru w formie mailowej lub telefonicznej podając przyczynę zwrotu - towar należy odesłać na adres sklepu internetowego - do reklamowanego towaru prosimy dołączyć paragon fiskalny lub  fakturę (o ile była wystawiona) oraz wypełniony formularz zwrotu (zarejestrowany na stronie sklepu zwrot w dziale reklamacji).
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Zwrot należności za towar zwracany lub pozytywnie rozpatrzoną reklamację następuje przelewem bankowym i rozliczany jest w terminie 14  dni roboczych od daty fizycznego otrzymania zwrotu przez sklep (wraz z kompletną dokumentacją).

Sklep nie wymienia produktów, przyjmuje tylko zwroty.

1.Brak dołączonego paragonu lub faktury VAT będzie skutkować odmową przyjęcia zwrotu. W takim przypadku sklep odeśle towar do klienta przesyłką pobraniową na jego koszt (opłata wg cennika kosztów wysyłki).

2.Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne (wady fabryczne), lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy. Klient powinien niezwłocznie odesłać wadliwy towar za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony  ekonomiczny) na adres sklepu internetowego. 

3.Reklamacji nie podlegają nieznaczne różnice w wyglądzie towarów  zamówionych z otrzymanymi (kolor), które wynikają z niewłaściwie  ustawionych parametrów monitora Klienta. Nie stanowią one podstawy do  składania reklamacji.

4.Do wad fizycznych nie zalicza się różnic w wyglądzie. Kolory  i wykończenia towarów prezentowanych w ofercie sklepu mogą nieznacznie  różnić się od wyglądu artykułu w rzeczywistości. Może wynikać to ze  stosowanych technik fotograficznych, zastosowania innych technologii  przez producenta lub ustawień parametrów monitora.

5.Koszty przesyłki pokrywa Zamawiający. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty przesyłki oraz całkowita wartość reklamowanego towaru, zwracana jest przelewem na konto wskazane przez Klienta. 

6.W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji oraz w przypadku  zwykłego zwrotu towaru, koszty przesyłki pokrywa Klient. Nie odebranie  takiej przesyłki przez klienta będzie skutkowało zaniechaniem ponownego  wysłania produktu, chyba że klient pokryje koszty poniesione z tytułu  wysłania oraz zwrotu reklamowanego produktu do sklepu. Produkty będą  przechowywane przez 14 dni od momentu zwrotu nieodebranej przesyłki.

7.Zwrotowi nie podlegają przedmioty uszkodzone z winy Klienta. Taki  towar zostanie ponownie odesłany do Klienta na jego koszt.