• Mezuza

Mezuza to bardzo charakterystyczny dla wyznawców judaizmu przedmiot religijny.
Hebrajskie słowo„mezuza” ( מזוזה (oznacza dosłownie: oddrzwia, futryna.
Mezuza to zwitek pergaminu 
z dwoma fragmentami Księgi Powtórzonego.

Widnieją na nim słowa:
Słuchaj, Izraelu! HaSzem Bóg nasz, HaSzem jest Jedyny.
Będziesz miłował HaSzem Boga twego,
z całego serca swego i z całej duszy swojej,
i z całej siły swojej.
Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję,
będą na twoim sercu. [...] i napiszesz je na bramach i na odrzwiach domu twego.
(Biblia, Księga Powtórzonego Prawa 6,4-9)

Mezuza - zwitek pergaminu umieszczony w pojemniku wykonanym z drewna, metalu, kości lub szkła,

albo w rurce, i zawieszany na zewnętrznej prawej framudze drzwi.

Każda dostępna w naszym sklepie internetowym mezuza zdumiewa precyzją
i estetyką wykonania.

Na szczególną uwagę zasługują repliki mezuz np. replika mezuzy Jeszywas Chachmej Lublin,

hebr.ישיבת חכמי לובלין ( Lubelska Szkoła Mędrców )