• Categories
  • Search
  • Pocztówki "Żydowski Kazimierz" Benedykt Jerzy Dorys

Kolekcja pocztówek dotyczy wystawy Fotograficznej w budynku Dawnej Synagogi w Kazimierzu Dolnym "Żydowski Kazimierz". 

Fotografię pochodzą ze zbiorów:

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie