• Categories
  • Search
  • Dreidel - bączek chanukowy- Judaika

Drejdel Draidel

Podczas święta Chanuki dzieci często grają w tradycyjną grę z użyciem małego bączka (drejdla) o czterech bokach oznaczonych literami nun, gimmel, hej oraz szin. Te cztery litery są pamiątką cudu (Nes Gadol Haja Szam, Cud Wielki Stał się Tam), a zarazem stanowią zasady gry: w zależności od tego która litera jest u góry, kiedy drejdel upada, zbiera się z puli lub do niej dokłada.
Inne tradycję związane z Chanuką to pieczenie tłustych placków ziemniaczanych lub pączków i obdarowywanie dzieci czekoladowymi pieniążkami (Chanuka Gelt).